Sociaal-emotionele begeleiding

Niet lekker in je vel

Wanneer de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind stagneert of je kind even niet lekker in zijn vel lijkt te zitten, kan deze vorm van begeleiding worden ingezet.

 

Psycho-educatie

Aan kinderen met een diagnose (AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid etc.), bieden wij psycho-educatie. Bij psycho-educatie aan kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum maken we onder andere gebruik van de methode Brain Blocks. De kinderen leren wat hun diagnose inhoudt, wat het voor hen betekent en hoe ze hier mee om kunnen gaan.

 

Maar ook kinderen zonder diagnose krijgen van ons de hulp die ze verdienen!

Werken aan doelen

De orthopedagoog stelt samen met jou en je kind de doelen van de begeleiding vast.

 

Mogelijke doelen:

Je kind…

 • zit weer lekker in z’n vel
 • kan opkomen voor zichzelf
 • heeft meer inzicht in de wereld om zich heen
 • reageert op een adequate manier op moeilijke situaties
 • wordt minder snel boos of agressief
 • kan beter omgaan met afspraken en regels
 • ervaart minder (faal)angst
 • denkt positiever over zichzelf
 • leert eerst te denken en dan pas te doen
 • leert omgaan met emoties (van zichzelf en anderen)
 • kan spanning/stress herkennen & weet hier mee om te gaan

Je zoon of dochter aanmelden voor begeleiding?