Begeleiding bij leerproblemen

De Boomhut beschikt over twee universitair geschoolde orthopedagogen die ruime ervaring hebben opgedaan in het begeleiden van zowel kinderen, jongeren als jong volwassenen. Ook de eigen beleving van deze fases in het leven nemen zij mee in hun omgangsvormen met betrekking tot uiteenlopende leerproblemen. Wil jij jouw kind of jezelf aanmelden voor een vorm van begeleiding? Lees onderstaande eens door en maak gerust een vrijblijvende afspraak.

Basisonderwijs

Hulp bij leerproblemen

Sommige kinderen hebben op school moeite met leren. Dit kan komen doordat ze wat minder capaciteiten hebben of door een leerstoornis (dyslexie of dyscalculie bijvoorbeeld) of een ontwikkelingsstoornis. Ook hele slimme kinderen kunnen moeite hebben met leren. Zij denken op een andere manier, hebben niet geleerd te leren of hebben behoefte aan meer uitdaging. Wil je meer lezen over leermoeilijkheden bij hoogbegaafde kinderen, dan kan dat hier.

Onderwijshulp

Wij proberen zoveel mogelijk in samenwerking met school te kijken of het kind gebaat is bij hulp voorafgaand aan de instructie op school (preteaching) of extra uitleg en herhaling nodig heeft (remedial teaching).

Citobegeleiding

De Citotoets is voor veel kinderen en hun ouders een spannende afsluiting van de basisschoolperiode. Wij begeleiden je kind op weg naar de toets. In de Citobegeleiding wordt aandacht besteed aan:

 

  • voorbeeldopgaven
  • de beste aanpak voor je kind
  • extra oefening van de onderdelen die je kind moeilijk vindt
  • de spanning die de toets op kan leveren en hoe hiermee omgegaan kan worden

Voortgezet onderwijs

Klaar voor de brugklas

De overgang van de basisschool naar de middelbare school, is voor veel kinderen een grote sprong in het diepe. Niet alleen de klasgenoten en docenten zijn anders, maar ook de manier van lesgeven, de vakken en de hoeveelheid huiswerk. In deze begeleiding is er aandacht voor agendagebruik, nieuwe vakken en boeken. Het ‘leren leren’ komt aan de orde met daarbij het leren plannen en structureren. Je kind kan zo meer ontspannen een goede start maken op de middelbare school. Bij voldoende aanmelding wordt het groepsgewijs aangeboden, zodat er ook ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

 

Leren leren

Tegenwoordig wordt van jongeren verwacht dat ze al vroeg zelfstandig hun werk kunnen plannen. Dit is vaak best moeilijk. Samen met je kind kijken we hoe je huiswerk goed inplant, zodat er efficiënter gewerkt kan worden. Meer doen in minder tijd dus!

Leren leren

Ook het leren en het maken van het huiswerk levert nog wel eens problemen op. We kijken samen welke manier van leren het beste past en hoe de stof het beste geleerd kan worden. We helpen dus eigenlijk bij het ‘leren leren’. Dit kan toegepast worden bij de zaakvakken (aardrijkskunde, biologie etc), maar ook bij de talen bij het leren van woordjes en grammatica. Tevens bieden we hulp bij het maken van samenvattingen, boekverslagen en tekstverklaringen.

 

Hoogbegaafdheid

Voor de (hoog)begaafde leerlingen die nooit hebben leren leren op de basisschool bieden wij een speciaal traject aan. Dit kan in groepsverband of individueel.

Wanneer er structureel behoefte is aan extra uitleg voor specifieke vakken, bieden wij bijlessen aan.

Bijles

Voor vrijwel alle vakken bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van bijlessen. Deze bijlessen worden verzorgd door studenten van de Universiteit Twente. Ook wanneer je kind een stoornis heeft en/of een net iets andere aanpak behoeft, is deze bijles geschikt. De student zal de bijles geven onder supervisie van een orthopedagoog.

 

Examenvoorbereiding

De Boomhut is er ook voor examenkandidaten. Bij vrijwel alle examenvakken en op alle niveaus kunnen wij een handje helpen bij het goed voorbereiden van de examens. De hiaten in de kennis kunnen worden opgespoord en extra worden geoefend. Er zal samen gekeken worden naar de manier van aanpak per examen. Wanneer je kind onverhoopt een herexamen heeft, bieden wij de mogelijkheid om samen met één van onze begeleid(st)ers in korte tijd veel aandacht te besteden aan het vak waarin hij/zij herexamen mag doen.

MBO/HBO/Universitair onderwijs

Begeleiding na de
middelbare school

Wanneer het voortgezet onderwijs is afgerond, is het niet vanzelfsprekend dat iedereen goed kan plannen en structureren. Tijdens een vervolgopleiding neemt de hoeveelheid leerstof toe en wordt er meer van de

student verwacht. Wij kunnen hem of haar hierbij begeleiden. De student leert zelfstandig het werk te plannen en structureren en er wordt gekeken welke leerstrategieën goed werken.

Zoon, dochter of jezelf aanmelden voor begeleiding?