Aandacht voor hoogbegaafdheid

Veel mensen zijn nog steeds van mening dat (hoog)begaafde mensen geluk hebben en er vanzelf wel komen. Gelukkig dringt het tot steeds meer mensen door dat bovenstaande lang niet altijd klopt en dat het meer is dan alleen maar slim zijn. Staatssecretaris Dekker is één van hen en heeft extra geld toegezegd zodat ook deze kinderen extra hulp kunnen krijgen als zij dit nodig hebben. Met dit extra geld kunnen scholen o.a. samen met een professional kijken hoe deze kinderen beter geholpen kunnen worden, maar kunnen ze de professional ook de begeleiding laten uitvoeren. De Boomhut helpt je hier graag bij.

Signalering

Een vroege signalering van (hoog)begaafde kinderen is belangrijk. Zij passen zich makkelijk aan aan het niveau van de klas, waardoor ze al vroeg gaan onderpresteren, maar ook allerlei ‘negatief’ gedrag kunnen laten zien. Marloes kan je leren hoe je deze kinderen kunt leren herkennen. Hierin is een grote rol weggelegd voor de leerkrachten van de kleuterklas en de intern begeleider.

Ook bij oudere kinderen blijft alertheid op zijn plaats. Wellicht heb je thuis of in de klas een kind dat heel snel is van begrip en grote denkstappen kan maken. Ook een goed geheugen, een brede algemene kennis (of juist heel veel weten van één onderwerp) en een groot oplossend vermogen (creatieve oplossingen)  zie je terug bij deze kinderen. Ze zijn heel taalvaardig en hebben behoefte aan een hoge mate van autonomie.

Benadering

Hoogbegaafde kinderen vinden niet altijd aansluiting bij de rest van de klas. Ze voelen zich ‘anders’ en zijn met andere dingen bezig. Ook zijn ze heel gevoelig en maken ze zich snel zorgen om zaken waar klasgenoten niet mee bezig zijn. Ze zijn zeer kritisch en hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel.

 

Gedrag wordt niet altijd goed geïnterpreteerd. Een kind dat de opdracht niet inlevert, wordt vaak gezien als ongemotiveerd of er wordt gedacht dat hij niet kan. Een hoogbegaafde kan de opdracht bijvoorbeeld niet inleveren omdat hij het niet perfect vindt.

Hoogbegaafdheid bij kinderen? De Boomhut helpt graag!

(Mis)diagnose

Wanneer er op school alleen gelet wordt op hoge scores op (Cito)toetsen en gedacht wordt dat het kleine professors zijn die alleen maar opletten, zullen hoogbegaafde kinderen niet altijd opgemerkt worden. Bij kinderen die druk en overprikkeld gedrag laten zien, wordt vaak eerder aan ADHD gedacht dan aan hoogbegaafdheid. Ook wordt er nog wel eens aan het syndroom van Asperger of een stemmingsstoornis gedacht, wanneer er sprake is hoogbegaafdheid. Goed onderzoek door iemand die (ook) veel van hoogbegaafdheid weet is daarom erg belangrijk om een misdiagnose te voorkomen.

Hoogbegaafd kind? De Boomhut helpt graag!

Uitdaging

Voor (hoog)begaafde kinderen is een rijke leeromgeving belangrijk. Ze hebben vaak een hekel aan herhaling, omdat ze het na één keer al snappen (of zelfs daarvoor al!).Verveling ligt op de loer. De lesstof compacten is goed voor ze, maar hierdoor hebben ze nog meer tijd over. Het aanbieden van verrijkingsstof is essentieel en hoeft helemaal niet veel tijd en energie te kosten voor de leerkracht. Als je wilt weten hoe, neem dan gerust contact op.

 

Door de kinderen uit te dagen en moeilijkere opgaven aan te bieden, leren ze ook door te zetten, fouten te maken en leerstrategieën te ontwikkelen. Dit is van essentieel belang als voorbereiding op de middelbare school en hun verdere leven.

Hulp

Soms is compacten en verrijken niet genoeg en is er meer nodig. De Boomhut kan samen met ouders en/of leerkrachten kijken waar het kind behoefte aan heeft.

 

Voor de slimme leerlingen die nooit hebben leren leren op de basisschool, bieden wij begeleiding aan, zodat ze alsnog leerstrategieën kunnen ontwikkelen en leren dat ze niet falen wanneer iets niet in één keer lukt. Vaak zitten deze kinderen vast in een “statische mindset”. Ze kunnen leren wat een op groeigericht mindset is en welke voordelen dit heeft.

Begeleiding op maat

Daarnaast biedt De Boomhut individuele begeleiding op maat voor (hoog)begaafde kinderen en jongeren. Aan bod kan o.a. komen hoe het is om hoogbegaafd te zijn en wat dat betekent. Faalangst, perfectionisme en onderpresteren zijn vaak terugkerende thema’s.

 

Daarnaast kunnen we kijken welke executieve functies minder ontwikkeld zijn en hier gericht mee aan de slag gaan. Ook in de de individuele begeleiding kan leren leren aan bod komen. Samen wordt gekeken welke leerstrategieën er zijn en welke het beste aansluiten.

Huiswerkbegeleiding hoogbegaafden

In de groepsgewijze huiswerkbegeleiding is er ook aandacht voor hoogbegaafdheid en een strategische manier van leren. Bovendien wordt het huiswerk ook daadwerkelijk gemaakt en geleerd. Veel (hoog)begaafde leerlingen ervaren de huiswerkbegeleiding als een stok achter de deur, waardoor ze hun huiswerk (beter en sneller) doen.

Zoon, dochter of jezelf aanmelden voor begeleiding?