Disclaimer

 

Met het bezoeken van onze website aanvaardt u de volgende voorwaarden:

 

  • Ondanks het feit dat deze website – waaronder de homepage en de onderliggende pagina’s – voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende dienstverlening problemen voortvloeien.

 

  • De Boomhut en haar werknemers zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op deze website. Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur binnen deze site.

 

  • De Boomhut is evenmin aansprakelijk voor ‘schadeveroorzakend’ gebruik van de website.

 

  • Aan deze website zijn – door middel van links – websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. De Boomhut en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met onze website verbonden websites.

 

  • De Boomhut heeft het recht om – de inhoud van – de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.

 

  • Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar onze vestigingsplaats onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek van deze website, althans van onze website(s) voortvloeiende geschillen met De Boomhut.

 

  • De Boomhut heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door De Boomhut zijn aanvaard.

 

  • Op de inhoud van deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze eigendomsrechten berusten bij De Boomhut. Voor gebruik van de tekst, en of grafische voorstellingen alsmede het verveelvuldigen van tekst en grafische voorstellingen van deze website dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van De Boomhut te worden gevraagd en verkregen.

 

  • Het is niet toegestaan enige wijziging in de verschijningsvorm van deze website aan te brengen.