Waar heeft hij het toch van?

Bij het eerste gesprek met K en zijn ouders, geven zij aan dat K vorig jaar net over is gegaan en dat vooral wiskunde niet ging. Hier kon hij niet veel aan doen, want niemand in de familie heeft een wiskundeknobbel. Bovendien is wiskunde een vak waar je later toch niets meer mee doet, maar helaas moet je tegenwoordig wel wiskunde houden. K moet er volgens ouders dus vooral voor zorgen dat hij de andere vakken goed doet, want dan heeft hij compensatiepunten.

Ik moet direct denken aan een artikel dat ik net gelezen heb. Uit onderzoek kwam naar voren dat ouders met afkeer van wiskunde, de prestaties van hun kind voor dit vak negatief kunnen beïnvloeden. Als zowel ouders als kinderen niet goed zijn in wiskunde, lijkt dit veelal meer te maken te hebben met hun houding ten aanzien van wiskunde dan dat een genetische component invloed zou hebben.

De ouders van K laten zich in het bijzijn van K erg negatief uit over wiskunde. Dit zie ik erg vaak op het werk. Net als ouders die vertellen dat hun zoon of dochter niet goed is in wiskunde en dat dat waarschijnlijk komt omdat zij ook geen wiskunde konden. Ik merk dat de kinderen zich hier vaak snel bij neerleggen en ook minder proberen door te zetten. Wanneer zij een som niet in één keer kunnen oplossen, komt dat omdat ze er slecht in zijn en geven ze op.

Dit heeft alles te maken met de mindset ofwel de overtuiging van een kind. Als het kind denkt dat het wiskunde kan leren door er voor te werken, zal het meer inzet tonen en kijken of het de som nog op een andere manier kan oplossen. Kinderen die ervan overtuigd zijn dat je wiskunde kunt of niet kunt (door de overtuiging van het ontbreken van de bekende wiskundeknobbel), zetten niet door en zullen geen andere oplossingsstrategie zoeken.

Pas als ouder dus niet alleen op wat je zegt, maar ook wat de onderliggende boodschap is. “Hij staat een onvoldoende voor wiskunde en dat komt omdat we in de familie allemaal altijd onvoldoendes halen”, geeft een heel andere boodschap dan “hij staat een onvoldoende, maar we geloven dat hij met hard werken en een andere manier van uitleg best een hoger cijfer kan halen”.