Aanmelden

Met pijn in ons hart moeten we je mededelen dat we de huur van onze praktijkruimte per 1 september 2023 hebben opgezegd en dat de Boomhut gaat stoppen. Nieuwe cliënten nemen we niet meer aan.

 

We zullen in de komende periode tot aan de zomervakantie de begeleidingen zo goed mogelijk afronden en desgewenst meedenken over een vervolg elders. Afspraken kunnen ingepland worden tot 21 juli. Daarna gaan we beginnen met het leegruimen van de praktijk.

 

Wanneer je je kind of jezelf wilt aanmelden voor één (of meerdere) van onze begeleidingsvormen of trainingen, verzoeken we je vriendelijk het aanmeldformulier op deze pagina in te vullen. Onderaan is ruimte voor vragen en/of opmerkingen.

 

Kennismakingsgesprek

Wij nemen na ontvangst van het aanmeldformulier contact met je op om je uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek in onze boomhut (niet van toepassing als je je kind opgeeft voor een proefles en/of groepstraining mindfulness). Tijdens dit gesprek kan naar voren komen dat een andere vorm van begeleiding (of een combinatie) beter aansluit bij je hulpvraag.

 

Toestemming beide ouders

Wanneer ouders gescheiden zijn en/of niet meer samenleven, zijn wij wetterlijk verplicht om toestemming van beide (gezaghebbende) ouders te hebben voordat de begeleiding kan starten. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming. Je ontvangt van ons een toestemmingsverklaring. Voordat een afspraak gemaakt kan worden, willen wij graag de toestemmingsverklaring met handtekeningen van beide ouders terugontvangen.

 

PGB

Voor sommige vormen van begeleiding is het mogelijk een PGB (PersoonsGebonden Budget) in te zetten. Ook is het mogelijk voor scholen om geld uit het samenwerkingsverband in te zetten en één van onze orthopedagogen de begeleiding te laten verzorgen. Wij hebben jarenlange ervaring met het verzorgen van ambulante begeleiding op het Bonhoeffer College in Enschede.

Verwijzing

Om begeleiding bij De Boomhut te kunnen krijgen is het niet noodzakelijk om een verwijzing van je huisarts te hebben. Huisartsen kunnen echter wel naar ons verwijzen en dit geldt ook voor leerkrachten, intern begeleiders en andere hulpverlenende instanties. Waar nodig zullen wij met ze samenwerken.

 

Geen wachtlijst

Wij hebben op dit moment geen wachtlijst. Het kan echter wel zo zijn dat er geen plaats is op de door jou gewenste dag(en) of tijd(en). Afspraken worden in overleg gemaakt en zo veel mogelijk op vaste momenten.

 

Afmelden

Mocht het niet lukken om naar de gemaakte afspraak/begeleiding te komen, dan vragen wij je om dit minimaal 24 uur van tevoren aan ons te melden (afspraken op maandag mogen in het weekend worden afgezegd). Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgemeld, worden in rekening gebracht. Bij begeleiding met een vast maandbedrag (gespecialiseerde huiswerkbegeleiding) vindt geen verrekening plaats.

 

Opzeggen

Wij hanteren bij begeleiding met een vast maandbedrag (gespecialiseerde huiswerkbegeleiding) een opzegtermijn van één maand. Opzegging mag schriftelijk of via e-mail.  

 

Lees hier onze algemene voorwaarden en hier onze privacyverklaring.

Orthopedagoog Enschede | De Boomhut